Address: Ravellaan 72B, Voorhout
Tel: 0252-222446 (emergencies, press 1)

Working together on health

Vacation / substitution

De praktijk is wegens vakantie gesloten van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 6 oktober 2017   En van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. Er wordt waarg...

Consultation hours

Inloopspreekuur: dagelijks van 8.00-8.45 uur aan de Ravellaan 72b. Afspraken: Afspraken maken en aanvragen van visites dagelijks tussen 8.00-11.00 uur. Telefonisch terugbelspreekuur: aanvragen d...

Doctor`s post

Geopend op werkdagen van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur, tijdens de weekeinden en tijdens feestdagen kunt u terecht bij de dokterspost. Belt u eerst: 0252-240212. Kijk voor informatie op: ...

News from the practice

Assistants: De praktijkassistentes hebben pauze van 12.00-14.00 uur. Voor spoed belt u 0252-22 24 46 en kiest u voor de optie 1. Het assistentespreekuur is op afspraak. Het spreekuur is bedoeld voor het uits...
Read more

Nurses: zorgprogramma's zeer goed verlopen: onze praktijk kent zorgprogramma's voor onder ander preventie van hart- en vaatziekten, longziekten en suikerziekte. Een zorgprogramma is een programma g...
Read more

e-Consult: U kunt uw medische en administratieve vragen ook stellen per e-consult. Denkt u eraan dat het email verkeer niet volledig veilig is. De assistentes kijken dagelijks de ingekomen e-consulten na en over...
Read more

Hospice: Onze praktijk verbonden met het Hospice Duin- en Bollenstreek voor de begeleiding van terminale patiënten. Dick Koster neemt de medische zorg voor patiënten in het Hospice Duin- en Bollenstr...
Read more

Specific groups

Parents with young children: Voor ouders met jonge kinderen Hier komt binnenkort een speciale pagina voor kinderen met voor kinderen belangrijke apps en sites over gezondheid. Voorlopig is er al een aantal sites die we kunn...
Read more

For young people: De volgende site kan voor jullie handig zijn om te lezen over allerlei medische vragen : www.thuisarts.nl bij vragen over situatie thuis:  www.infovoorjou.nl bij vragen over problemen me...
Read more

For travellers: U kunt bij ons terecht voor adviezen over medicatie en vaccinaties bij verre reizen. Als u opgeeft waar u naartoe gaat krijgt u van ons een passend advies, bestellen we in overleg de medicatie e...
Read more

For questions on the end of life: Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek Een schriftelijk euthanasieverzoek levert regelmatig vragen op. Om u daarbij te helpen, hebben de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justit...
Read more

Vision

De visie van de praktijk is dat goede huisartsenzorg gebaseerd is op persoonlijke, continue en respectvolle zorg. In onze praktijk geven we extra aandacht aan 4 belangrijke thema’s, te weten: ...

Health promotion

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De huidige definitie van de WHO: de afwezigheid van lichamelijke, geestelijke en emotionele ziekte is te beperkt, want teveel gericht op absoluut hers...

Self-care

Zelfzorg in de zin van zelf nadenken over gezondheid en zelf managen van ziekte wordt steeds belangrijker. Goede informatie is daarbij heel belangrijk. Hieronder vindt u een aantal sites die door o...

Integral medicine

De praktijk stimuleert integrale geneeskunde in de zin dat we proberen breed te kijken naar mensen met niet alleen hun klachten, maar ook naar de persoon, situatie en verwachtingen. De huisartsenpr...