Nieuws van de praktijkverpleegkundigen

zorgprogramma's zeer goed verlopen:

onze praktijk kent zorgprogramma's voor onder ander preventie van hart- en vaatziekten, longziekten en suikerziekte. Een zorgprogramma is een programma gericht op preventie en vroege behandeling van deze ziekten, met regelmatige controles, om mensen zo lang mogelijk gezond te houden en betere en persoonlijke zorg te kunnen bieden. Dit gebeurt samen met onze artsen, praktijkverpleegkundigen en assistentes. Het was even wennen voor veel mensen die we hebben opgeroepen het afgelopen jaar, maar de meeste mensen hebben het gewaardeerd. De resultaten van deze zorgprogramma's worden binnen de regio vergeleken en we zitten inmiddels ruim boven het gemiddelde.

Nieuwe zorgprogramma's kwetsbare ouderen en hartfalen:

Naast de al genoemde zorgprogramma's willen we ook onze groep ouderen beter in beeld krijgen, voor zover zij al niet onder een ander programma vallen. We zijn gestart met het thuis bezoeken van alle patienten boven de 80 jaar en hopen dat in 2 jaar te kunnen afronden. We kunnen het dan hebben over hoe het gaat om zelfstandig te wonen, eventuele hulp die men kan gebruiken en wat wij kunnen doen ter ondersteuning. Ook vragen en wensen rond het levenseinde kunnen worden besproken.