Nieuws van de praktijkverpleegkundigen

We zijn op 1 augustus j.l. gestart met het nieuwe zorgprogramma "Hart- en Vaatziekten"en de eerste indruk is dat het programma goed loopt. Dit mede door de enthousiaste start van onze ni. euwe praktijkondersteuners Marja Rorije en Joke Bakker, met hulp van de praktijkassistentes. Voor sommigen van u die gewend zijn om de bloeddruk te laten controleren bij de huisarts of assistente, is het even wennen. Anderen roemen de extra aandacht en zorgvuldigheid. Het meedoen aan het zorgprogramma moet zorgen voor betere, systematische en individuele zorg en is vrijwillig. 

Patiënten met Diabetes en Astma/COPD waren al gewend aan een praktijkondersteuner. Naast het programma Hart- en Vaatziekten proberen wij ook de groep kwetsbare ouderen in onze praktijk goed in beeld te krijgen. Later krijgen zij ook een eigen zorgprogramma gericht op het bij ouderen voorkomen van vaak meerdere klachten die elkaar weer beïnvloeden.

Na 1 jaar werken met het zorgprogramma Hart en Vaatziekten (zowel voor hartpatienten als preventief voor mensen met verhoogd risico) zijn alle patienten waarvoor dit programma geldt opgeroepen of actief bezig met het programma.

Het actieve beleid was voor sommige mensen even wennen, maar velen waarderen de aandacht voor preventie en goede medicatiebewaking.

Patienten met Diabetes en astma/COPD waren al gewend aan een praktijkondersteuner.

Het volgende programma dat we gaan starten richt zich specifiek op ouderen met extra aandacht voor een goede overdracht naar de huisartsenpost en de gevaren van overmedicatie.

Het meedoen aan het zorgprogramma moet zorgen voor betere individuele en systematische zorg en is vrijwillig.