Bereikbaarheid

Bereikbaarheid spoed

Levensbedreigende spoed: Bel 112
Bij spoed op werkdagen van 8.00-17.00 uur kunt u bellen naar 0252-22 24 46 en toets 1 in het keuzemenu.
Spoed buiten kantooruren: De Dokterspost Duin en Bollenstreek (DDDB) tel: 0252-24 02 12 adres: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Bereikbaarheid zonder spoed

Inloopspreekuur: dagelijks van 8.00-8.45 uur aan de Ravellaan 72b.

Afspraken: Afspraken maken en aanvragen van visites dagelijks tussen 8.00-11.00 uur.

Telefonisch terugbelspreekuur: aanvragen dagelijks vóór 11 uur. Geeft u een telefoonnummer door waarop u goed bereikbaar bent.

Agneshove: Indien u niet naar de Ravellaan kunt komen op het spreekuur, houdt de huisarts op dinsdag van 1300- 1400 uur, en vrijdag  van 12.00-13.00 uur spreekuur aan de Agneshove 99. U dient hiervoor een afspraak te maken via de assistente.

Donderdagmiddag

Op donderdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten. Voor spoedgevallen kunt u het praktijknummer bellen en de 1 kiezen in het keuzemenu. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

Praktijkassistentes

De praktijkassistentes hebben pauze van 12.00-14.00 uur. Voor spoed belt u 0252-22 24 46 en kiest u voor de optie 1.  . Voor wratten aanstippen,oren uitspuiten, uitstrijkjes, wondbehandeling, vaccinaties en audiogrammen dient u een afspraak te maken met een van de assistentes via telefoon: 0252-22 24 46 of via de mail: info@kosterhuisarts.nl