A - A - A

PraktijkInfo|Telefonisch spreekuur

Als u een vraag wilt stellen aan de huisarts, dan kunt u tussen 13:00 en 13:30 uur bellen. U krijgt dan één van de artsen aan de telefoon.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor vragen waarop een kort antwoord mogelijk is.
Het gaat dan bijvoorbeeld om uitslagen van röntgenfoto's en uitslagen van laboratoriumonderzoeken. Blijkt het antwoord ingewikkelder te zijn dan wordt u uitgenodigd om uw vraag op het spreekuur te bespreken.

Dit is mede om de wachttijd aan de telefoon voor andere mensen die na u bellen zo kort mogelijk te laten zijn.

Telefoon 02 52 - 211 393
Zie "Contact" voor telefonische bereikbaarheid doktersassistente.