A - A - A

PraktijkInfo|Privacy

Onze praktijk kent een privacyreglement volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.