A - A - A

Contact

Telefoon 02 52 - 211 393

Gebruik praktijktelefoon
U krijgt een telefonisch keuzemenu:
toets 1: levensbedreigende situatie
toets 2: voor contact met de doktersassistente
Maakt u geen keuze, dan word u doorverbonden met de assistente.

Tussen 12:30 uur - 13:30 uur pauzeren de praktijkmedewerkers en krijgt u het antwoordapparaat. Voor spoedeisende hulp drukt u op toets 1. Voor alle andere vragen graag terugbellen na 13:30 uur.

Telefonisch contact met de doktersassistente
08:00 - 10:30 uur: assistente bereikbaar om afspraken te maken
10:30 - 12:30 uur: assistente bereikbaar*
12:30 - 13:30 uur: antwoordapparaat vanwege pauze praktijkmedewerkers
13:00 - 13:30 uur: telefonisch spreekuur
13:30 - 17:00 uur: assistente bereikbaar*

* = Als de assistente bezig is met een verrichting kan het zijn dat zij tijdelijk het antwoordapparaat aan zet.

Spoedgevallen `s avonds, `s nachts en in het weekend

In geval van een situatie waarin spoedeisende hulp nodig is, kunt u bellen de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
0252 - 240 212 (Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout).